Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

w 2022 roku

 

Starosta Nowosolski informuje mieszkańców, że w związku z nadal trwającym stanem epidemii

nieodpłatne porady w ramach pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji,

udzielane będą tylko po wcześniejszej telefonicznej rejestracji  na poradę.

 

Informacja i zapisy na poradę we wtorki, środy i czwartki

w godz. 10.00-13.30, tel. 790 227 119

W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie pracują

 

 

W 2022 roku Punkty zlokalizowane będą w miejscowościach:

 • Kożuchów,
 • Nowe Miasteczko,
 • Nowa Sól,
 • Bytom Odrzański,
 • Lipiny,

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Gmina Nowe Miasteczko

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2

Piątek 15.00 – 19.00

Adwokaci Stowarzyszenia Wspierania Aktywności

Obywatelskiej „CIVIS SUM" w Zielone Górze,

Aleja Niepodległości 7a/2

   

 

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Gmina Bytom Odrzański

Stadion miejski, ul. Sportowa 1

Poniedziałek 12.00 – 16.00

Wtorek 14.00 – 18.00

 

Nowa Sól

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, ul. Piłsudskiego 65

Środa 8.00 – 12.00 dyżur obsługiwany przez adwokata z uprawnieniami MEDIATORA

Czwartek 13.00 - 17.00,

Piątek 13.00 – 17.00 dyżur obsługiwany przez radcę prawnego z uprawnieniami MEDIATORA

Adwokaci Stowarzyszenia Wspierania

Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM"

w Zielone Górze, Aleja Niepodległości 7a/2

 

Ponadto poradę prawną można uzyskać w każdy piątek w godz. 12.00 – 13.00, podczas dyżuru adwokatów Stowarzyszenia „CIVIS SUM” w ramach wolontariatu

-telefonicznie pod numerem 515 856 516

-e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

-korespondencyjnie: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”, al. Niepodległości 7a/2, Zielona Góra

 

Kto może uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .

Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej porady, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz  wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym
 2. w razie potrzeby, na sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje poza kolejnością.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw:

- w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjuje przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Korzystanie z porad w czasie epidemii

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie epidemii lub stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się zdalnie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-maila) oraz poza lokalem punktu.