Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Informujemy, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można pobrać :

 

w wersji papierowej:

 • W Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku w pokoju nr 8 i w sekretariacie.
 • W Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

w wersji elektronicznej pod adresem:

http://www.nowemiasteczko.pl/images/dokum/wzorypism/wzor%20wniosku%20o%20dodatek%20oslonowy.docx

 

UWAGA

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć

w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 22 Lipca 18, 67-124 Nowe Miasteczko.

 

Co to jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest elementem tarczy antyinflacyjnej.

 

Dla kogo dodatek osłonowy? Ważne kryterium dochodowe

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Jakiej wysokości jest dodatek osłonowy?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. I tak:

 • 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
 • 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
 • 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

 

Dla kogo wyższy dodatek osłonowy?

Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym. Chodzi o gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dla nich dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian):

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Nowe świadczenie zostanie wypłacone w dwóch ratach tylko w przypadku wniosków, które wpłyną do gminy w styczniu.

Osoby składające je od lutego do końca października otrzymają jednorazowo całą kwotę.