Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:

→ złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,

→ oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

 

 

https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/od-1-stycznia-2022-r-wycofanie-dotacji-na-kotly-weglowe-w-czystym-powietrzu