Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dobiegł końca!

 Każdy obywatel RP miał pół roku (od 1 kwietnia do 30 września) na dokonanie samospisu lub spisanie się poprzez kontakt z rachmistrzem

Gmina Nowe Miasteczko spisała się w 93,8%. To mimo wszystko dobry wynik, choć oczywiście - mógłby być wyższy

 

Czym jest Spis i po co w ogóle się spisywaliśmy?

Spis Powszechny Ludności to największe i jedno z najważniejszych badań demograficznych statystyki publicznej, realizowane regularnie co 10 lat.

 

Ale po co?

Kluczową kwestią jest ustalenie na podstawie spisu, jaka jest liczba ludności Polski według miejsca zamieszkania.

Spisy powszechne pozostają jedynym źródłem informacji o całej ludności Polski, które dotyczą jednocześnie wielu cech zasadniczych dla oceny zmian struktur demograficznych i społecznych (nie tylko wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, czy stan cywilny, stan rodzinny, pozycja w gospodarstwie domowym, status na rynku pracy, stan zdrowia, ale także wyznanie, obywatelstwo, narodowość, czy język używany w domu).

Dzięki tym danym można oceniać przemiany demograficzne i społeczne. Uzyskane informacje stanowią podstawę wielowymiarowej oceny skali przeobrażeń demograficznych i społecznych.

 

Co jeszcze ujawni nam Spis?

 

Ze względu na to, że spis ludności realizowany jest wraz ze spisem mieszkań, informacje ze spisu powszechnego stwarzają możliwość pełnej diagnozy sytuacji mieszkaniowej w Polsce.

Spis dostarcza danych o ludności oraz rodzinach i gospodarstwach domowych w szczegółowym ujęciu terytorialnym, które są niezbędne do sprawnego zarządzania i formułowania planów rozwojowych przez władze administracyjne szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego.

Dane te są podstawą kształtowania polityki oświatowej, ochrony zdrowia, zagospodarowania przestrzennego, czy rozwoju mieszkalnictwa. Zgodnie z regulacjami prawnymi służą określaniu wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Sięgają po nie przedsiębiorstwa i inwestorzy krajowi i zagraniczni, analizując rynek dla swoich usług. Dane te mają też znaczenie dla przyznawania dotacji unijnych, których podział uwzględnia, miedzy innymi, terytorium kraju i liczebność jego mieszkańców. Również liczba miejsc w Parlamencie Europejskim związana jest z wielkością populacji krajów członkowskich.

 

(źródło: gazeta.sgh.waw.pl)