Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku podsumowano działania podejmowane w naszej gminie w 2020 roku.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko - Danuta Wojtasik - przedstawiła Radnym "Raport o stanie gminy” oraz "Sprawozdanie z wykonania budżetu" za rok 2020,
po których odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia Pani Burmistrz wotum zaufania i absolutorium.
 
W obu głosowaniach Radni Miejscy byli JEDNOMYŚLNI - obdarzyli Panią Burmistrz wotum zaufania i udzielili jej absolutorium za rok 2020