Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przedmiot inwestycji

Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowe Miasteczko

Realizowanego w trybie „ zaprojektuj i wybuduj”

Współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020

Wartość projektu – 7702856,33      

Wartość dofinansowania      5198723,52  

Poziom dofinasowania 85%

 

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja obiektów Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

Działania:

-ocieplenie przegród poziomych  i pionowych budynków

-  wymiana okien i drzwi zewnętrznych.;

modernizacja instalacji c.o. i/ c.w.u.;

modern. instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-montaż instalacji fotowoltaicznej;

- modernizacja kotłowni na system kaskadowy pomp ciepła i kotłów gazowych

-urządzenia  i elektronika systemu zarządzania energią.

- remont dachów na budynkach