Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Opis planowanych przedsięwzięć

Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowe Miasteczko

Realizowanego w trybie „ zaprojektuj i wybuduj”

Współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020

Wartość projektu – 7702856,33      

Wartość dofinansowania      5198723,52  

Poziom dofinasowania 85%

 

Opis dla poszczególnych budynków

 

  1. Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną, ul. Marcinkowskiego 1; zakres prac:

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie dachu;

-              remont kapitalny dachu budynku głównego;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;

-              modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji sali gimnastycznej - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z agregatem chłodniczym;

-              modernizację instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym, kaskada kotłów kondensacyjnych i pompy ciepła powietrze/powietrze . Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę nowej technologii. Automatyka kotłowni

i instalacja elektryczna;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

  1. Budynek świetlicy, ul. Marcinkowskiego 1; zakres prac:

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              ocieplenie stropodachu;

-              wymiana drzwi zewnętrznych;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              Przebudowa kotłowni na opalaną gazem ziemnym, kocioł jednofunkcyjny i pompa ciepła powietrze/powietrze . Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę nowej technologii. Automatyka kotłowni i instalacja elektryczna;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

 

 

III.          Budynek przedszkola, Pl. Strzelecki 4; zakres prac:

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              remont kapitalny dachu budynku;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

  1. Budynek szkoły, Pl. Strzelecki 4; zakres prac:

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

  1. Budynek kotłowni, Pl. Strzelecki 4; zakres prac:

-              wymiana kotła węglowego na system kaskadowy dwóch kotłów gazowych i pomp ciepła powietrze/powietrze o mocy modulowanej 16-276 kW wraz z pracami towarzyszącymi;

-              wykonanie prac remontowych w zakresie przystosowania kotłowni do nowych urządzeń;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią;

-              kompleksowa modernizacja sieci c.o. oraz c.w.u. polegająca na wymianie starych, wyeksploatowanych rurociągów na nowe – wykonane w technologii sieci preizolowanych wykonanych z rur przewodowych z sieciowanego polietylenu (PE-Xa), wraz z wymianą niezbędnej armatury.

  1. Budynek sali gimnastycznej, Plac Strzelecki 2; zakres prac:

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              remont kapitalny dachu budynku głównego;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z agregatem chłodniczym;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.