Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Spis powszechny przeprowadzany jest raz na 10 lat. Stanowi źródło wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, o tym, jak żyjemy i co się zmieniło w naszym życiu w ciągu dekady. Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

Kandydaci na rachmistrza muszą mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.