Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Inwestycje - UE

Oferty pracy w urzędach pracy w Polsce

Najnowsze oferty pracy dodane przez urzędy pracy w całej Polsce
 • Kierowca samochodu ciężarowego
  Zakres obowiązków: Przewóz materiałów
 • Pracownik stacji paliw - sprzedawca
  Zakres obowiązków: Tankowanie paliw typu ON, PB, LPG, ewidencjonowanie sprzedaży. Na stacji znajduje się sklep samoobsługowy, a więc związane z tym prace takie jak: zamawianie towaru, przyjmowanie towaru i wykładanie, oraz sprawdzanie dat ważności produktów. Do obowiązków pracownika stacji należy również utrzymanie czystości na sklepie, oraz na terenie stacji.
 • Referent ds. zakupów
  Zakres obowiązków: Zakup materiałów do produkcji sprężyn.
 • Kierowca samochodu dostawczego
  Zakres obowiązków: Obsługa tras w wyznaczonym rejonie, doręczanie przesyłek, załadunek, transport i rozładunek towarów zgodnie z zamówieniem klienta. Godziny pracy: 6:00 - 6:00 Wymiar czasu pracy: 80 godzin miesięcznie umowa zlecenie: umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług Praca na terytorium całego kraju w zależności od zleceń klientów, dyspozycyjność 7 dni w tygodniu
 • Oczyszczacz odlewów
  Zakres obowiązków: Ręczne lub mechaniczne usuwanie zalewek lub układów wlewowych z odlewów wykonanych ze stopów miedzi lub aluminium. Miejsce pracy: ul. Krakowska 23A, 50-424 Wrocław Forma umowy: umowa o pracę na czas określony tj: 33 miesiące, praca na jedną zmianę w godz 6-14 Kontakt z pracodawcą: rekrutacja@alwro.com.pl Oferta w sali: F
 • Pracownik gospodarczy
  Zakres obowiązków: Pracownik gospodarczy - pielęgnacja terenów zielonych (również w okresie zimowym), utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych oraz hali produkcyjnych i pomieszczeń biurowych
 • Taksówkarz
  Zakres obowiązków: Świadczenie usług przewozu pasażerów i ich bagażu z wytyczonego miejsca do punktu docelowego
 • Podinspektor/ Inspektor ds. elektro-energetycznych
  Zakres obowiązków: Nadzór nad prawidłową eksploatacją oświetlenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, planowanie i nadzorowanie usług związanych z utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej, koordynowanie zadań związanych z obowiązkami Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie zaopatrzenia w energię elekryczną, energię cieplną i inne źródła energotwórcze, prowadzenie działań i przedsięwzięć związanych z budową nowego oświetlenia i modernizacją istniejącego, rozliczanie wykonanych usług w zakresie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie, nadzorowanie usługi związanej z oflagowaniem ulic miasta-święta narodowe, realizacja rzeczowa i finansowa zadań uchwalonych w budżecie miasta, związana z pełnioną funkcją, opiniowanie założeń do dokumentacji projektowych, koncepcji i projektów dot. infrastruktury oświetleniowej i energetycznej GMK, przygotowanie umów na realizację zadań w zakresie zajmowanego stanowiska oraz ponoszenie odpowiedzialności z tytułu prawidłowego wykonania warunków umowy, przygotowanie projektów uchwał wynikających z obiązujących ustaw związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem, przygotowywanie materiałów do udzielania zamówień publicznych na zadania ujęte i uchwalone w budżecie miasta, realizowane na zajmowanym stanowisku, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej, występowanie o warunki o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, współdziałanie z wydziałami własnej jednostki i innymi inwestorami w zakresie realizacji na terenie GMIK inwestji dotyczących oświetlenia, odpowiedzialność za realizację spraw finansowych w ramach nadzoru nad realizacją zadań, prowadzenie ewidencji wydatkowania środków budżetowych i celowych, sprawdzanie, zatwierdzanie kosztorysów i faktur, realizacja zadań z zakresu oświetlenia świątecznego i okolicznościowego, propagowanie działań proekologicznych w zakresie obniżania mocy pobieranej przez urządzenia, uczestniczenie w pracach Zespołu ds. kordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Kołobrzeg, udzielanie inf. organom i os. fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania, w tym udostępniania inf. o środowisku i jego ochronie, obsługa interesantów w czasie godz. pracy, zarówno w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska jak i w sprawach w kompetencji wydziału, opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierania umów dzierżawnych, zmiany przeznaczenia funkcji gruntów pod kątem prowadzonych zagadnień, prowadzenie ewidencji pism i dokumentów w zakresie zajmowanego stanowiska w formie teczek, rejestrów opisanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prowadzenie bieżacej korespondencji, współpraca z wydziałami własnej jednostki w zakresie pozyskiwania, monitorowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Praca w budynku Urzędu ul. Armii Krajowej 12, a także w terenie w godzinach 07:30-15:30.
 • KASJER-SPRZEDAWCA
  Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż na kasie, obsługa lady mięsnej.
 • On site recruiter
  Zakres obowiązków: Realizowanie zamówień klientów w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych przez poszukiwanie kandydatów do pracy tymczasowej; koordynowanie pracy zatrudnionych pracowników tymczasowych, tj. ustalanie grafików pracy, prowadzenie kompleksowej obsługi administracyjnej i dokumentacji personalnej pracowników tymczasowych.